ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΑΜOΣ
Ξαπλώστρα αλουμινίου από συνθετικό ραττάν....